سایت رسمی حامیان مالی و حقوقی صنعت ساختمان
021-22143340
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های ساختمانی
021-22143340
تهاتر مصالح و دستمزد با واحد های احداثی
021-22143340

مجموعه ایی متفاوت در صنعت ساختمان

این مجموعه توسط گروهی از حقوق دانان و کارشناسان عمرانی هدایت می شود و با توجه به موفقیت های حاصل در سال های اخیر این گروه فعالیت خود را در محدوده جغرافیایی وسیعی گسترش داده است.

021-22143340

09127110288

09126209624

مجموعه حامیان مالی و حقوقی صنعت ساختمان

مجموعه از حقوق دانان و کارشناسان عمرانی
حل و فصل اختلافات و قبول دعاوی

حل و فصل اختلافات و قبول دعاوی

این مجموعه با بهره گیری از مجرب ترین حقوق دانان در سطح کشور مجموعه ای کار آمد را فراهم آورده که به حل مشکلات حقوقی در صنعت ساختمان می پردازد.

مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت

مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت

مجموعه ” حامیان مالی و حقوقی صنعت ساختمان ” با افتخار اعلام می دارد که در سال 95 در بیش از 52 مورد پروژه ساختمانی مشارکت و سرمایه گذاری موفق داشته است.

تهاتر مصالح و دستمزد با واحد های احداثی

تهاتر مصالح و دستمزد با واحد های احداثی

با توجه به ارتباط گسترده با سازندگان و تامین کنندگان مصالح ساختمانی امکان تهاتر مصالح و دستمزد با واحد های احداثی توسط این مجموعه فراهم شده است.

تامین منابع مالی جهت ساخت و تکمیل پروژه های ساختمانی

تامین منابع مالی جهت ساخت و تکمیل پروژه های ساختمانی

سازندگان و انبوه سازان محترم می توانند در زمینه ذکر شده با مجموعه تماس گرفته و از مشاوره مجموعه بهره مند شوند.

برخی از پروژه‌ها

حامیان مالی و حقوقی مجموعه ایی متفاوت در  صنعت ساختمان

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید