مجموعه حامیان مالی وحقوقی صنعت ساختمان ایران با همکاری مجموعه ساختمانی پرنیان دارای رتبه 2 انبوه سازی ، با 35 سال سابقه در خشان در صنعت ساختمان با پروژه های انجام شده در سطح ملی آماده اجرا پروژه های ساختمانی وعمرانی با مصالح بصورت کلید تحویل ( EPC.Turnkey) میباشد.

در ادامه بخشی از سوابق و پروژه های اجرا شده توسط این مجموعه اشاره میشود :

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید